Aliwan

Mga Card Game para sa Matanda

Ang pag-aayos ng isang gabi ng laro ay maaaring maging isang napakalaking kasiyahan, ngunit maaaring wala kang alam na anumang angkop na mga laro ng card para sa mga nasa hustong gulang...