Pag-isipang Muli ang Iyong Pagtatakda ng Layunin para sa 2020 Media

Habang isinusulat ko ang aking artikulo ngayong buwan, binababa ko ang M1 upang gugulin ang kapaskuhan kasama ang aking pamilya sa Timog habang ang aking laptop ay umaalog-alog sa aking kandungan. Hindi ako nagmamaneho, nagmamadali akong magdagdag, ngunit malapit na akong turn. Taun-taon, pareho kaming naglalakbay, at bawat taon, naglalabas ako ng lapis at pad at sa pagitan naming dalawa, pinag-uusapan namin ang susunod na taon at ang aming mga layunin at hiling. Ang piraso ng papel ay natitiklop at inilalagay sa glove compartment, kadalasang nalilimutan ngunit ang pagkilos ng pagtatakda ng layunin at pagkuha ng malinaw tungkol sa kung ano ang gusto nating magawa bilang isang indibidwal at bilang mag-asawa at pamilya ay naghahasik ng binhi sa ating walang malay na isipan.

Inirerekumendang