Tulong! Hindi Ko Mapigil ang Pagtatanong sa Sarili Ko sa Trabaho! Media

Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung kailan ako magsasalita, kung kailan ako uupo! Alam kong may kakayahan ako sa aking trabaho ngunit kung minsan ay hindi ako sigurado sa aking sarili sa mga sitwasyon sa trabaho. At hindi ako komportable na humingi ng payo sa mga katrabaho kung sakaling magmukha akong mahina o hindi propesyonal. Paano ko ito mababago?

Una sa lahat, hindi ka nag-iisa! Oo, mayroon tayong pantasyang ito na kapag umabot tayo sa isang tiyak na edad, tayo ay dapat na mas may kumpiyansa, mas kayang hawakan ang mga sitwasyong ito. Pero hindi, hindi totoo. Lahat tayo ay may mga sandali - kahit na mga panahon - sa ating buhay, kapag tinatanong natin ang ating sarili. Kaya, hindi kinakailangan ang pagrereklamo sa sarili!Pangalawa, isipin kung saan nagmumula ang pakiramdam na iyon:

  • Tumitingin ka ba sa paligid mo, nagpapasya lahat mas may kakayahan at may kakayahan kaysa sa iyo?
  • Hinihintay mo bang aprubahan ka ng iba?
  • Na-set up mo na ba ang hierarchical na istraktura sa iyong isip at inilagay mo ang iyong sarili sa ibaba?
  • Naghahanap ka pa rin bang pasayahin ang mga tao at sa paggawa nito ginagawa mo ang iyong sarili sa isang pretzel upang mapaunlakan ang iba?
  • Nahuli ka ba sa ipinahiwatig na tuntunin na hindi dapat pag-usapan ng mga kababaihan ang mga suweldo, tungkulin atpantay na pagtrato sa lugar ng trabaho?
  • Kung hindi naaangkop ang mga iyon, hindi ka ba sigurado kung kailan ang tamang oras para magsalita?
  • Nag-aalala ka ba na maaari mong malagay sa panganib ang iyong posisyon kung magsasalita ka?
  • Hindi ka ba sigurado sa halagang dinadala mo sa talahanayan sa organisasyon?
  • Nakagawa ka na ba ng hindi maayos na sitwasyon ng pamilya sa iyong lugar ng trabaho, o pakiramdam mo ba ay napapailalim ka sa ibang tao?
Inirerekumendang